Werkwijze

Salinera_website2Klassieke homeopathie is een holistische benadering. Dit wil zeggen dat het dier in zijn totaliteit (mentaal, emotioneel, fysiek) behandeld wordt.

Uitgangspunt is om de oorzaak van de klacht te achterhalen en te gaan behandelen, waardoor de klachten afnemen en uiteindelijk verdwijnen.

Er wordt tijdens de behandeling daardoor niet alleen naar de klacht gekeken maar verdiep ik mij ook in de achtergrond, het karakter, de sociale vaardigheden, de leefomgeving, de uitingsvorm (ieder dier heeft immers zijn eigen uiting van klachten), etc etc.

De klassiek homeopatische behandeling bestaat uit 4 fasen:
Vragenlijst
Consult
Vervolgconsult(en)
Afronding behandeling

Tussen de consulten door begeleid ik u in de vorm van telefonisch, e-mail en/of WhatsApp contact.

Ter voorbereiding op het consult stuur ik u per mail een vragenlijst op met diverse vragen specifiek voor uw dier, welke u ingevuld naar mij terugstuurt.

Vervolgens spreken we een datum af voor het consult. Het consult zal plaatsvinden in onze praktijk, met uitzondering van paarden welke ik bij voorkeur in hun eigen omgeving bezoek.

Tijdens het consult neem ik samen met u de anamnese (het vraaggesprek) af na aanleiding van de door u ingevulde vragenlijst. In de anamnese komen dezelfde vragen voor als in de vragenlijst, maar nu diep ik ze verder uit. Deze anamnese duurt doorgaans ±1 tot 1½ uur.

Nadien werk ik thuis de anamnese uit en stel ik een behandelplan op. Tevens wordt dan het meest passende homeopatische middel voor uw dier uitgezocht. Bij het middel ontvangt u een uitgebreide beschrijving voor de wijze van inname, zodat u dit zelf kan toedienen aan uw dier. Vanaf dit moment is het belangrijk dat u uw dier goed blijft observeren en mij informeert over alle veranderingen (positief Ă©n negatief).

Na ± 4 weken volgt een vervolgconsult, tenzij eerder contact nodig/wenselijk is. In het vervolgconsult wordt de reactie/voortgang besproken over wat uw dier op het middel heeft laten zien, evt nieuwe symptomen, en stellen we evt het behandelplan bij. Dit kan ook met een ander middel zijn. Het vervolgconsult duurt over het algemeen ± ½ uur.

De periode van herstel/blijvende verbetering is vooraf niet te voorspellen. Hoe lang uw dier onder behandeling staat hangt hier dus mee samen. Sommige klachten bestaan al voor langere tijd en hebben daardoor vaak ook meer tijd nodig om te verdwijnen. Doorgaans is wel te zeggen dat kortdurende klachten minder tijd van herstel vragen.

Een goede samenwerking en communicatie tussen u als eigenaar en mij als behandelaar is noodzakelijk voor het verloop van het herstelproces.

Doordat we in contact blijven gedurende de behandeling heb ik op elk moment een goed beeld van de voortgang en zal dan ook samen met u het moment voor afronding van de behandeling bespreken.


Ter informatie:
U hoeft geen verwijzing van de dierenarts te hebben om een afspraak te kunnen maken met een klassiek homeopaat. U kunt gewoon bellen voor extra informatie of voor een afspraak.

In de wet is vastgesteld dat alleen dierenartsen een diagnose mogen stellen. Indien het noodzakelijk is voor mijn behandeling zal ik u adviseren om contact op te nemen met een dierenarts om een diagnose te laten stellen.